หน้าหลัก > บทความประจำเดือน April 2019
บทความประจำเดือน April 2019
แสดง รายการ
เขียนโดย nanomoneyhome เมื่อ Tue 23 Apr, 2019
หมวดหมู่
อ่านต่อ

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างการสำรวจราคาที่ดินใหม่เพื่อนำมาเป็นฐานในการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เตรียมประกาศใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นการประกาศที่ดินรอบ 2 ปี จากเดิมจะประกาศทุก 4 ปี ครั้งล่าสุดประกาศใช้คือวันที่ 1 มกราคม 2561 โดยการประกาศราคาประเมินใหม่ก่อน 4 ปี เนื่องจากขณะนี้ราคาที่ดินเปลี่ยนแปลงไปมากจากโครงการพัฒนาของรัฐ ประกอบกับจะมีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนั้นกรมธนารักษ์ถือโอกาสปรับปรุงราคาที่ดินใหม่ เพื่อให้ราคาที่ดินทันกับความเปลี่ยนแปลง

เขียนโดย nanomoneyhome เมื่อ Tue 02 Apr, 2019
หมวดหมู่
อ่านต่อ
แสดง รายการ