หน้าหลัก > บทความประจำเดือน December 2017
บทความประจำเดือน December 2017
แสดง รายการ

ชาวต่างชาติซื้อบ้านพร้อมที่ดินได้หรือไม่ ถ้าซื้อได้ทำอย่างไร

คำตอบคือ ตามกฎหมายห้ามมิให้ชาวต่างชาติซื้อบ้านหรือที่ดินได้ เว้นเสียแต่ลงทุนในไทยไม่ต่ำกว่า 40ล้าน ลงทุนไม่น้อยกว่า5ปี ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย การซื้อที่ดินของคนต่างชาติต้องซื้อเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น ซื้อได้ไม่เกิน 1 ไร่ และต้องเป็นที่ที่อยู่ในเขตกรุงเทพ พัทยา หรือเขตเทศบาลหรือเขตที่อยู่อาศัยตามผังเมืองเท่านั้น โดยการนำเงินมาลงทุนนั้นต้องลงทุนในธุรกิจ ดังต่อไปนี้ ซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย ลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนในเรือนหุ้นของนิติบุคคล ลงทุนในกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศ

เขียนโดย nanomoneyhome เมื่อ Mon 25 Dec, 2017
อ่านต่อ
แสดง รายการ